• Επειδή τα στρώματά μας πάντα φυλακίζουν υγρασία όπως και μικροοργανισμούς, για έναν υγιεινό ύπνο προτείνεται την πρώτη φορά χρήσης της ηλεκτρικής κουβέρτας μια προθέρμανση 3-4 ωρών πριν τον ύπνο στην ένδειξη 3.