• Η ηλεκτρική κουβέρτα είναι απόλυτα ασφαλής για χρήση και από παιδιά. Ωστόσο επειδή η λειτουργία της βασίζεται στις λεπτές αντιστάσεις που βρίσκονται στο εσωτερικό της, θα πρέπει να αποφεύγεται κάθε χρήση που μπορεί να τους προκαλέσει βλάβη και άρα καλό θα ήταν να αποφεύγεται τα παιδιά να πατούν ή να πηδούν πάνω στο κρεβάτι.