• Η ηλεκτρική κουβέρτα δεν πρέπει να πλένεται με όλα τα κοινά καθαριστικά. Σε περίπτωση λεκέ προτιμάται το τοπικό καθάρισμα, ανάλογα όμως με την κάθε περίπτωση, καλό είναι να δίνεται συγκεκριμένη οδηγία από τον ίδιο τον κατασκευαστή (τηλ. 210-9828237).