• Η ηλεκτρική κουβέρτα το καλοκαίρι, αλλά και γενικά όταν δεν χρησιμοποιείται, διπλώνεται και αποθηκεύεται στη συσκευασία της.