• Για τις επόμενες ημέρες χρήσης, προτείνεται προθέρμανση για μισή με μία ώρα πριν από τον ύπνο στην ένδειξη 3.
  • Αφού ξαπλώσουμε και ανάλογα με τη θερμοκρασία περιβάλλοντος και το πόσο ζεστό επιθυμούμε τον ύπνο μας, μειώνουμε τη ρύθμιση (ένδειξη) θερμοκρασίας ή κλείνουμε τελείως την κουβέρτα.
  • Για να κλείσει αρκεί ο διακόπτης να βρίσκεται στην ένδειξη 0. Δεν είναι απαραίτητο να αποσυνδεθεί από την πρίζα.