• Η ηλεκτρική κουβέρτα αποτελεί τον πιο οικονομικό τρόπο θέρμανσης. Η κατανάλωση ρεύματος που απαιτεί κατά τη χρήση της προκύπτει από τον παρακάτω πίνακα:
Μήνας Ημέρες Λειτουργίας Ώρες/Ημέρα Σύνολο Ωρών
Σεπτέμβριος 15 8 120
Οκτώβριος 31 8 248
Νοέμβριος 30 8 240
Δεκέμβριος 31 8 248
Ιανουάριος 31 8 248
Φεβρουάριος 28 8 224
Μάρτιος 31 8 248
Απρίλιος 15 8 120
Σύνολο 212 ημέρες λειτουργίας το χρόνο   1.696 Σύνολο ωρών το χρόνο
  • ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ: 0,30 KWh
  • ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ: € 0,03
  • ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ: 63,6 ΚWh
  • ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ: € 6,26
  • Κατανάλωση μονής ηλεκτρικής κουβέρτας 60W/Μέσο κόστος KWh: € 0,0984

Θέρμανση όλο το χειμώνα μόνο με € 6,26 και το κυριότερο: Ζεστό και υγιεινό κρεβάτι!