• Όταν δεν λειτουργεί σωστά η ηλεκτρική κουβέρτα, αυτό μπορεί να γίνει εύκολα αντιληπτό όταν εμφανίσει ένα από τα παρακάτω σημάδια:
    Ζεσταίνει ανομοιόμορφα.
    Έχουν μετακινηθεί οι αντιστάσεις και δεν βρίσκονται σε θέση παράλληλα μεταξύ τους.
    Παρουσιάζεται κάποιος σκούρος λεκές πάνω στο ύφασμα ή στο καλώδιο.