• Η θερμοκρασία που αναπτύσσει η ηλεκτρική κουβέρτα εξαρτάται κυρίως από το είδος και το βάρος των κλινοσκεπασμάτων που χρησιμοποιούνται. Όσο πιο «βαριά» τα σκεπάσματα, τόσο περισσότερο και ταχύτερα αποδίδει η κουβέρτα, με ανώτατο όριο τους 45° C.
  • Η θερμοκρασία που επιλέγει ο καθένας είναι εντελώς υποκειμενική. Προτείνεται η ένδειξη 3 για προθέρμανση και οι ενδείξεις 1 και 2 για διατήρηση της θερμοκρασίας κατά τη διάρκεια του ύπνου.