• Ναι, ωστόσο αυτό που θα πρέπει να προσέχουμε είναι να μην τοποθετούνται βαριά αντικείμενα (υπολογιστής, βαριά βιβλία κλπ) σε ένα σημείο, ώστε να μη δημιουργείται υπερθέρμανση στο σημείο αυτό.