• Η ηλεκτρική κουβέρτα δεν πρέπει να τοποθετηθεί στο πλυντήριο. Αυτό συμβαίνει γιατί στο εσωτερικό της υπάρχουν αντιστάσεις από τις οποίες περνά το ηλεκτρικό ρεύμα που παράγει τη θερμότητα. Επιπλέον, τα δύο υφάσματα από τα οποία αποτελείται η κουβέρτα είναι κολλημένα μεταξύ τους βάσει ειδικών προδιαγραφών έτσι ώστε να συγκρατούν τις αντιστάσεις αυτές στη θέση τους και παράλληλες μεταξύ τους. Το πλύσιμο στο πλυντήριο μπορεί είτε να προκαλέσει τσάκισμα και φθορά των αντιστάσεων, είτε να αλλοιώσει την κόλληση των υφασμάτων και κατ’ επέκταση την θέση των αντιστάσεων.