• Η ηλεκτρική κουβέρτα είναι απόλυτα ασφαλής κατά τη χρήση, όμως δεν παύει να είναι μια ηλεκτρική συσκευή. Έτσι, όταν δεν είμαστε σπίτι πρέπει να βρίσκεται στην ένδειξη 0 του διακόπτη, προκειμένου να αποφεύγονται και οι συνέπειες μιας πιθανής διακοπής ή αυξομείωσης της τάσης του ρεύματος.