• Η απόδοση της ηλεκτρικής κουβέρτας εξαρτάται πάντα, τόσο από τις συνθήκες θερμοκρασίας του χώρου, όσο και από τα κλινοσκεπάσματα. Έτσι, σε περίπτωση που ο χρήστης το επιθυμεί μπορεί να μείνει αναμμένη καθ’ όλη τη διάρκεια της νύχτας. Για το λόγο αυτό συνίστανται οι σκάλες 1 και 2.