• Η τοποθέτηση βαριών αντικειμένων πάνω στην κουβέρτα εφόσον αυτή βρίσκεται σε λειτουργία μπορεί να προκαλέσει τοπική υπερθέρμανση, στο σημείο όπου αυτά έχουν τοποθετηθεί. Γι’ αυτό συνίσταται, κατά τη χρήση, να μην τοποθετούνται επάνω βαριά αντικείμενα προκειμένου να ισομοιράζεται το βάρος και να παράγεται ομοιόμορφη θερμοκρασία σε όλη την επιφάνειά της.