• Η ηλεκτρική κουβέρτα είναι απόλυτα ασφαλής για χρήση από κάθε ηλικία, καθώς το ρεύμα που τη διαπερνά είναι ελάχιστο (250mA).
  • Βάσει νομοθεσίας, απαγορεύεται η χρήση από παιδιά κάτω των 3ών ετών.
  • Σε κάθε περίπτωση, επειδή πρόκειται για μια ηλεκτρική συσκευή, σε περιπτώσεις ηλικιωμένων και παιδιών, η χρήση θα πρέπει να γίνεται αυστηρά υπό την επίβλεψη ενήλικου κηδεμόνα.
  • Σε περίπτωση που υπάρχουν αυξημένες πιθανότητες να περνάει υγρασία (π.χ. από μικρά παιδιά, ακράτεια ηλικιωμένων κλπ.) τακτά στην ηλεκτρική κουβέρτα, θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί ειδικό αδιάβροχο κάλυμμα, προκειμένου να εξασφαλιστεί η σωστή και ασφαλής λειτουργία της σε βάθος χρόνου.