• Συνίσταται η χρήση της ηλεκτρικής κουβέρτας από άτομα στα οποία έχει τοποθετηθεί βηματοδότης να περιορίζεται μόνο στην προθέρμανση του κρεβατιού και μετά να κλείνει. Επειδή, όμως, κάθε τέτοια περίπτωση μπορεί να είναι ιδιαίτερη, προτείνεται να συμβουλεύεται ο καταναλωτής πάντα το γιατρό του.