Το διάστημα αυτό, μέσω διαδικτύου επιχειρείται προσπάθεια εκμετάλλευσης – παραπλάνησης του καταναλωτικού κοινού με την ψευδή παρουσίαση άλλης ηλεκτρικής κουβέρτας με την επωνυμία μας DREAM , επειδή έχει καταξιωθεί στους καταναλωτές μετά από αγώνα 45 ετών και υπάρχει αυξημένη ζήτηση.

Πωλούν άλλη ηλεκτρική κουβέρτα παρουσιάζοντας το δικό μας λογότυπο και σήμα , ενώ είναι άλλη ηλεκτρική κουβέρτα και φυσικά χαμηλότερης αξίας.

Η γνησιότητα των ηλεκτρικών κουβερτών της εταιρείας μας DREAM ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΤΑΙ ΜΟΝΟ από την ετικέτα που είναι μόνιμα τοποθετημένη επάνω στην κουβέρτα και φέρει το λογότυπό μας DREAM και τον μοναδικό οχταψήφιο αριθμό s/n για κάθε ηλεκτρική κουβέρτα.

Οι κανονικές τιμές των δικών μας ηλεκτρικών κουβερτών DREAM είναι μονή κλασσική από 43 ευρώ και διπλή από 63 ευρώ.
Η εταιρεία λαμβάνει όλα τα νόμιμα μέτρα για την προστασία του ονόματός των προϊόντων dream και την εξασφάλιση των πελατών της.

Για την DREAM ABEE
Ν. Σταθάκης