ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΘΕΡΜΟΦΟΡΑ ΝΕΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΛΗΜΝΙΑ ΓΗ (35x50cm)

H Ηλεκτρική Θερμοφόρα ζεσταίνει, ανακουφίζει, ξεκουράζει και βοηθά τη σωστή αιμάτωση και θεραπεία πολλών περιοχών του σώματος.

ΗΦΑΙΣΤΙΑ (40x60cm)

Η Ηλεκτρική Θερμοφόρα ζεσταίνει, ανακουφίζει, ξεκουράζει και βοηθά τη σωστή αιμάτωση και θεραπεία πολλών περιοχών του σώματος.