ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΘΕΡΜΟΦΟΡΑ

ΛΗΜΝΙΑ ΓΗ

H Ηλεκτρική Θερμοφόρα ζεσταίνει, ανακουφίζει, ξεκουράζει και βοηθά τη σωστή αιμάτωση και θεραπεία πολλών περιοχών του σώματος.

ΗΦΑΙΣΤΙΑ

Η Ηφαίστια ζεσταίνει, ανακουφίζει, ξεκουράζει και βοηθά τη σωστή αιμάτωση και θεραπεία πολλών περιοχών του σώματος.