Εγγύηση - Ταυτότητα Κουβέρτας Dream

Εγγύηση και ταυτότητα ηλεκτρικής κουβέρτας Dream

  • Α/Α ΚΟΥΒΕΡΤΑΣ: Μοναδικός για κάθε κουβέρτα με αναγραφόμενη την ημερομηνία κατασκευής
  • 5 Χρόνια Εγγύηση: Δωρεάν έλεγχος στα 5 χρόνια και δωρεάν 5 επιπλέον χρόνια σέρβις.
  • Προτείνεται απόσυρση μετά τη 10ετία, σύμφωνα με νέα οδηγία από Αγγλία